Promoció turística

Promoció turística

De manera coordinada sota la marca Costa Barcelona que lidera la Diputació de Barcelona amb totes les comarques implicades, i de la mà amb els municipis del Garraf, treballem amb l’objectiu de captar turistes i visitants a la nostra comarca i de fomentar l’increment de la seva despesa per generar un major impacte econòmic de l’activitat.

Per aconseguir-ho organitzem i participem en accions promocionals de diferent tipus, entre les que destaquem:

– Edició, actualització i manteniment de suports promocionals on i off line
– Gestió i manteniment del nostre portal de turisme garrafturisme.cat
– Organitzem, acollim Famtrips, Presstrips, Blogtrips, Instatrips, etc.
– Intentem captar i col•laborar en totes aquelles accions que poden ajudar a la promoció turística del Garraf, varien cada any segons les necessitats detectades, prioritats establertes i possibilitats pressupostàries.
– Fomentem la presència a fires i accions promocionals locals, nacionals i internacionals (sigui en primera persona o amb la tramesa de material i representació des de Costa de Barcelona)
– Fem campanyes promocionals, col•laborem en programes de ràdio, televisió, entre d’altres
– Participem al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona, com a ens territorial de promoció turística. Els empresaris i serveis que desitgeu formar part d’aquest Cercle i ser membres actius d’alguna de les seves taules temàtiques podeu contactar amb nosaltres i us explicarem com fer-ho.
– Dinamitzem de la gastronomia i la marca Origen Garraf
– Promocionem el Garraf com a espai de filmacions a través de Node Film Cluster Costa Barcelona
– Branding i patrocini de la marca Garraf Turisme

Més informació: podeu contactar amb nosaltres a turisme@nodegarraf.cat o trucant al 93 810 07 22.