Ajuts i Subvencions

Ajuts i Subvencions

GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT D’EMPRESA I CONEIXEMENT

Mesures de suport a treballadors autònoms (octubre 2020)

Subvencions per a autònoms i pimes dels àmbits de la restauració i d’estètica

Prestació extraordinària per cessament d’activitat

Flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació

Consulta ajuts Ajuntament de Sitges i d’altres institucions

Ajuts en l’àmbit Cultural

Ajuts de l’Ajuntament de Canyelles

Ajuts de l’Ajuntament de Cubelles

Ajuts de l’Ajuntament d’Olèrdola

Ajuts de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes

Ajuts de l’Ajuntament de Sitges

Ajuts de l’Ajuntament de Vilanova

 

La Direcció General de Turisme (DGT) i l’Institut Català de Finances (ICF) posen en marxa la línia de préstecs ICF Turismedotada amb 30 milions d’euros per finançar projectes de millora de l’accessibilitat, millora de la qualitat dels serveis i/o estades; millora de l’eficiència energètica; i projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

L’ICF gestionarà els préstecs que tenen aquestes característiques:

 • Tipologia d’establiment turístic

Poden ser beneficiaris d’aquests préstecs els establiments hotelers (hotels i hostals o pensions), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural. Els establiments han de tenir seu operativa a Catalunya, portar almenys dos anys en funcionament i estar degudament habilitats en seu municipal per poder accedir a aquesta línia de finançament.

 • Condicions dels préstecs

L’import dels préstecs oscil·larà entre els 60.000 euros i 1 milió d’euros sent possible finançar fins el 100% del projecte. Pel que fa a terminis, es pot demanar el préstec a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys. El tipus d’interès serà referenciat a l’EURIBOR a 12 mesos, més un diferencial del 2%.

Des de la Direcció General de Turisme avaluaran el compliment dels criteris d’elegibilitat i bonificaran el tipus d’interès fins el 2%. Els recursos que aporten des de la DGT per fer aquesta bonificació provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics.

Aquesta línia de préstecs s’emmarca en l’eix 3 del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2018-2022 que destaca la necessitat de promoure les inversions i reinversions turístiques i per una efectiva mobilització de capitals privats per desenvolupar nous productes i serveis turístics o millorar els existents.

Pots consultar tota la informació sobre aquests préstecs als webs del Departament d’Empresa i Coneixement i de l’ICF (ICF Turisme) o contactar-hi a través d’aquest formulari per a un tracte individualitzat.

 

Cupons ACCIÓ 2020 de fins a 20.000 euros que t’ajudaran a impulsar els teus projectes de creixement empresarial. Tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats.

CONSELL COMARCAL DEL GARRAF – PROGRAMA 30 PLUS 2019

Programa desenvolupat pel Consell Comarcal del Garraf en col·laboració amb els Ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges.

Participants del programa: Programa destinat a la inserció laboral de 30 persones en situació d’atur, preferentment de 30 a 45 anys i baix nivell formatiu residents a la comarca del Garraf, a empreses de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges, proporcionant-los acompanyament, orientació personalitzada i 30 hores de formació.Característiques dels ajuts a les empreses: Les empreses contractants podran ser beneficiàries de 1.050 € al mes durant un màxim de 9 mesos per jornada completa o la part proporcional per jornada parcial.

Característiques dels contractes
:- El Consell Comarcal del Garraf assessorarà i acompanyarà a les empreses durant tot el procés de contractació
– El Consell Comarcal del Garraf farà acompanyament a les persones treballadores durant tot el contracte
– Període de contractació: de setembre 2019 a 31 de març de 2020
– Els contractes han de tenir una durada mínima de 6 mesos
– La jornada laboral podrà ser a temps complet o parcial, mai inferior a 20 hores setmanals
– Realització de 30 hores de formació abans o durant el contracte
– Si la formació es realitza simultàniament al contracte, aquest serà a temps parcial. El total d’hores de contractació i formació no pot excedir les 8 hores diàries
– No es podrán fer més de 5 contractes per empresa

Obligacions de les empreses:
– L’empresa està obligada a retribuir a la persona contractada d’acord amb el conveni col·lectiu o disposició salarial d’aplicació i en funció de la jornada efectuada
– Assignar una persona referent de l’empresa per a cada persona contractada
– Signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf previ a la formalitació dels contractes
– Si la formació es fa abans de la contractació, signar un compromís de contractació
– Que l’empresa no hagi acomiadat a persones treballadores de la mateixa categoría professional en els darrers 3 mesos per acomiadament improcedent o nul per l’organ judicial

Per més informació podeu contactar amb:Elisenda Parera
eparera@ccgarraf.cat
681.387.118Cristina Esquiu
cesquiu@ccgarraf.cat
650.815.050

 

 
 
ACCIÓ – Agència per la Competitivitat de l’Empresa L’ajut INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70 % de projectes d’R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s’han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO.Les despeses subvencionables amb l’ajut INNOTEC són les següents:

 • Personal:
  • Investigadors, tècnics i personal auxiliar
  • Personal involucrat en el projecte
 • Col·laboracions externes:
  • Contractació de Recerca i Desenvolupament (només per part de l’empresa)
  • Altres despeses de consultoria i assessorament
 • Amortització d’equipament i instrumental per al projecte

Per més informació segui l’enllaç.

Twitter: @accio_cat

ECONOMIA SOCIAL
Recull de Projectes i Entitats de Suport a l’economia social i cooperativa.

✅ Tens entre 18 i 29 anys
✅ Estàs inscrit al programa #GarantiaJuvenilCat
✅ Estas o et vols donar d’alta com a treballador #autònom

💰 Sol.licita l’ajut de fins a 10.000€