Serveis

Des de Node Turisme establim dinàmiques de col·laboració  amb empreses i entitats turístiques a nivell local i comarcal pel desenvolupament i la promoció de les tipologia de producte definits.

Liderem la implantació  de models de qualitat i sostenibilitat turística i accions de millora de la competitivitat de les empreses del sector turístic i els seus recursos humans.

Fomentem la recollida de dades del visitant, i coneixement del sector, i la seva utilització posterior en la gestió i planificació turística del territori i les empreses.

Ajudem al sector públic i privat a fomentar i captar la creació i comercialització de producte turístic en les tipologies de producte de sol i platja, gastronomia i enoturisme, cultural-esdeveniments actiu-esportiu (mar i terra), i d’altres tipologies adients a la nostra realitat.

A continuació detallem les principals accions i programes que es porten a terme des de l’equip de turisme:

GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UNA ESTRATÈGIA COMARCAL

– Reunions amb el sector públic
– Reunions amb el sector privat
– Reunions conjuntes amb el sector públic i privat
– Participació en la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS)
– Participació dins del projecte de la Carta del paisatge del Garraf

COMPETITIVITAT
Millora de la competitivitat del sector turístic a través de diferents programes:

– Punts d’Informació Turística
– Compromís per la sostenibilitat Biosphere
– Formació

CONEIXEMENT I INNOVACIÓ TURÍSTICA

– Observatori turístic del Garraf: EDDETUR, Sistems d’indicadors de turisme per la gestió sostenible, Tourism Data System

INFRAESTRUCTURES

– Fomentar la millora de la senyalització turística i participar dins del projecte FEDER  “Garraf:camins, patrimoni i natura”  juntament amb el Consell Comarcal del Garraf.

CREACIÓ I MILLORA DEL PRODUCTE TURÍSTIC

– Organització de networking turístics entre el sector turístic públic i privat del Garraf amb l’objectiu de fomentar la creació de contactes i possibles nous projectes entre les empreses de la comarca.

PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ
Posicionament de la comarca com a destinació cultural, enogastronòmica, natura i mar. Accions de comunicació i difusió. Visibilitat. Captació de nous públics.

– Eines d’informació que inclouen el manteniment i actualització del web turístic del Garraf, accions de promoció a mitjans de comunicació, manteniment de XXSS, publicacions de newsletters i publicació de fulletons turístics
– Dinamització de la gastronomia i la marca Origen Garraf
– Suport i participació a fires i esdeveniments locals
– Promoció de l’oferta del Garraf en fires de mercat català, nacional i internacional
– Promoció del Garraf com a espai de filmacions a través de Node Film Cluster Costa Barcelona
– Participació i difusió d’iniciatives i estratègies supracomarcals
– Branding i patrocini de la marca Garraf Turisme