Infografies

Infografies

Informe Econòmic Local · Província de Barcelona 2020/2021

Econografia del Garraf · Activa Prospect (maig 2021)

Atur per comarques i municipis de l’Observatori del Treball i Model Productiu 

Informe de conjuntura socioeconòmica comarques i municipis demarcació de Barcelona

Informe previsó impacte sobre el PIB i ocupació al Garraf i l’Alt Penedès 

Informe trimestral de conjuntura catalana (Octubre 2020)

Impacte Econòmic i social de la COVID-19 al Garraf i Catalunya

Situació de l’emprenedoria a Espanya davant la crisi de la COVID-19. Anàlisis i recomanacions

Renda Familiar Disponible Bruta Territorial

Informe Territorial de la Demarcació de Barcelona


OBSERVATORI ECONÒMIC DEL GARRAF

 

AUREN

Font d’informació: