PRESENTACIÓ DE L’ESTRATÈGIA PER A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DEL EDIFICIS ALS AGENTS PROFESSIONALS IMPLICATS DE LA COMARCA DEL GARRAF

El passat dimecres 19 de novembre, Node Garraf, Agència de Desenvolupament, i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú- CETIVG, van presentar a la seu del CETIVG l’Estratègia per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis al Garraf.

Durant l’acte, en Rafel Florenciano, director de l’agència i en Santiago Sánchez, Degà del CETIVG van exposar el treball conjunt realitzat durant els últims mesos i es conclou en una proposta concreta per tal de reduir la despesa energètica dels edificis públics i privats construïts, impulsar l’activitat del sector i generar llocs de treball a la comarca del Garraf.

La metodologia i el full de ruta de la proposta, es resumeixen junt amb el marc legal i de referència existent actualment en matèria de Rehabilitació Energètica, en un document base titulat l’Estratègia per a la Rehabilitació Energètica d’Edificis Públics al Garraf, que es pot consultar a la web de Node Garraf (https://www.nodegarraf.cat/XEEG/discussion/26/estrategia-de-rehabilitacio-al-garraf).

A la convocatòria van assistir els representants dels principals agents implicats al territori: els Gremi d’ Instal·ladors i el Gremi de Constructors del Garraf, la delegació del Penedès – Garraf del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona i diferents arquitectes col·legiats de la comarca així com empreses membres de la Xarxa d’Empreses Energètiques del Garraf.