Objectius

Objectius

Els objectius els anem definin cada any en el nostre Pla d’acció.

Pla d’acció de l’exercici 2019

L’Agència de Desenvolupament NODE Garraf té com a objectiu prioritari consolidar les fites assolides en els dos anys exercicis precedents. L’any 2019 es presenta molt favorable, sobretot perquè NODE Garraf tindrà l’oportunitat de projectar iniciatives ja embastades i generar nous projectes.

En el replà actual, NODE té l’única tendència en pujar esglaons i bastir un projecte comarcal més ambiciós, integrador i de futur. L’Agència ja està preparada per ser el revulsiu i el catalitzador d’un econosistema en el què avui les interrelacions de tots els components són més fortes que mai.

Tot seguit s’exposa un esquema d’actuacions per a cadascuna de les àrees funcionals, com també aquelles altres que tenen a veure amb la mateixa estructura operativa.

 

Estructura operativa

 • Gestió corporativa
 • Àrees d’actuació

 

 1. Gestió corporativa
 • Comunicació
 • Administració
 • Seu operativa

1.1 Comunicació

 • Nou espai web
 • Manual d’estil corporatiu
 • Optimització de les xarxes socials
 • Relacions amb mitjans de comunicació
 • Relacions institucionals, internes i externes

1.2 Administració

 • Equilibri pressupostari
 • Reforçar l’operativa administrativa
 • Fonts alternatives d’ingressos
 • Plantilla (7)
  • Direcció executiva (1)
  • Administració (2)
  • Àrea d’Empresa (1)
  • Àrea de Turisme (2)
  • Àrea d’Origen (1)

1.3 Seu operativa

 • Adequació i millora dels espais
 • Projecte d’habilitació d’una sala d’actes
 • Projecte d’habilitació de serveis a la planta baixa

 

 1. Àrees d’actuació
 • Àrea d’Empresa
 • Àrea d’Origen
 • Àrea de Turisme

2.1 Àrea d’Empresa

 • Polígons d’Activitat Econòmica
  • Pla de comercialització i màrqueting
  • Actualització continuada del mapa dels PAEs
  • Revisió i millora del web dels polígons
 • Oficina de Transferència Tecnològica del Garraf
  • Foment de l’economia digital
  • Cooperació amb el campus de la UPC
 • Consell de Promoció Econòmica
 • Coordinació tècnica amb ajuntaments
  • Organització de visites d’interès
  • Benchmarquing
 • Assessorament tècnic a empreses
 • Assessorament financer a noves iniciatives
 • Organització d’accions formatives
  • Coordinació amb les programacions dels ajuntaments
  • Coordinació amb les programacions d’altres entitats
 • Fòrum Hèlix Garraf
 • Organització d’accions informatives
 • 2n Simposi Garraf · Jornades d’economia i estratègia comarcals
 • Pla d’acolliment a noves empreses
  • Disseny d’un welcome pack i un protocol de seguiment
 • Interacció amb el campus universitari
 • Interacció amb les entitats empresarials i sectorials
 • Reempresa
  • Impuls del programa per continuar amb el seu creixement
 • Directori comarcal d’activitats econòmiques
 • Observatori d’economia i empresa
  • Observatori socioeconòmic (Mancomunitat Penedès Garraf)
  • Índex de Competitivitat Territorial (FEGP)
  • Informes de Conjuntura Econòmica (FEGP)
 • Fira de Novembre
  • Presència com a entitat expositora
  • Producció d’accions paral·leles

2.2 Àrea d’Origen

 • Xarxa de Productes de la Terra
  • Suport i promoció dels productes autòctons
  • Suport als elaboradors i productors de proximitat
  • Festa de l’Espigall | Dinar de cloenda de la temporada
 • DO Terra i Mar
  • Disseny i realització de la 3a edició de La Llotja
  • 2n Sopar del Peix Senzill
  • 2n Festa del Vi Novell
  • Impuls a la regió enogastronòmica
  • Promoció de la cultura culinària de l’entorn
 • Fira de Novembre
 • Suport a l’activitat enogastronòmica
 • Programa de televisió Origen Garraf
  • S’emetrà per Canal Blau TV · 15 capítols

2.3 Àrea de Turisme

 • Suport a les accions de promoció local
  • Coordinació tècnica amb els ajuntaments
  • Organització de visites de grup a centres d’interès
  • Coordinació tècnica amb les entitats gremials
 • Punts d’Informació Turística
  • Ampliar la xarxa d’establiments
  • Dotar-los de suports i materials promocionals
 • Foment de la qualitat i sostenibilitat turístiques
  • Impuls del segell Biosphere entre els sectors públic i privat
 • Interrelació amb el sector privat
  • Empreses i entitats multisectorials i gremials
 • Programació d’accions formatives
  • Producció pròpia
  • Coordinació amb l’Escola de Direcció d’Empresa (EDE)
  • Coordinació amb les entitats gremials
 • Directori d’empreses i professionals del sector turístic al Garraf
 • Ampliar la galeria de fotografies de la comarca
  • Banc d’imatges a lliure disposició d’ajuntaments i empreses
 • El Garraf de gira
  • Exposició itinerant en fase experimental, a Reus
  • Participació en fires d’interès, a Andorra
 • Garraf Sona
  • Promoció del Garraf com a destinació de festivals
 • Edició del newsletter quinzenal
  • Garraf · Costa Barcelona
 • Rutes pedalables i a peu pel Garraf
  • Preparació de material informatiu
 • Fira de Novembre
  • Participació a la fira multisectorial del Garraf
 • NODE Film Clúster
  • Donar continuïtat i major impuls al projecte Costa Barcelona Film Clúster
  • Edició de newsletters adreçat als localitzadors
  • Edició de newsletters adreçat a ajuntaments i públics en general
  • Accions de màrqueting i promoció exterior
  • Procurar nous convenis d’adhesió per part de film offices i film commissions
  • Procurar convenis d’adhesió d’empreses de serveis i proveïdors en general