Des del món del treball, ja sabem que aquesta crisi serà molt dura i profunda. Es produirà en un espai molt curt de temps i tindrà un fort impacte en termes personals, econòmics i socials. Estem a l’avantsala d’un canvi històric i, entre d’altres, ens hi estem jugant l’ocupació, el nostre teixit productiu, que ja estava en un procés d’adaptació al canvi tecnològic, i com sortiran d’aquest context noves formes i valors d’organització social i els nostres drets socials de ciutadania.

Es fonamental evitar que la sortida d’aquesta crisi recaigui exclusivament sobre les classes treballadores, sobre els sectors socials més humils i vulnerables de la nostra societat. Els autònoms i les famílies treballadores han de poder cobrar de forma ràpida i àgil les prestacions per desocupació.

Hem d’anar més enllà, això significa que els Ajuntaments, el Consell Comarcal i les entitats supramunicipals orienten totes les seves accions al suport incondicional en l’emergència sanitària i la protecció social de la ciutadania. Hauríem de trobar en la concertació social, per travar grans consensos amb el teixit social i els agents socials i econòmics que ens permetin avançar col•lectivament amb cohesió i justícia social i dibuixar un desenvolupament econòmic sostenible i inclusiu.

Conscients d’aquesta situació, els objectius principals de tots els agents implicats en la situació socioeconòmica, sens dubte, la contenció de l’impacte econòmic, el manteniment de l’ocupació, la protecció a les persones treballadores, aturades i a les empreses, la prevenció de riscos laborals i la protecció social a les famílies i les persones més vulnerables.

CCOO volem posar la responsabilitat que tenim com a agent social al servei de la ciutadania i al territori en un moment excepcional.

Albert Rodríguez
CCOO al Garraf