NODE Film Clúster

NODE Film Clúster

 

La iniciativa obeeix a la demanda creixent en la demarcació de Costa Barcelona per part dels professionals que es dediquen a la localització d’indrets que puguin servir com a escenariser a l’enregistrament de petites, mitjanes i grans produccions.

Les opcions que ofereix aquest gran plató territorial són cada dia més preuades pels productors, que valoren sobre manera els factors de diversitat, complementarietat, accessibilitat, assequibilitat, permissibilitat, mobilitat, connectivitat, facilitació, proximitat a les principals infraestructures viàries i de transport i ubicació geoestratègica, molt especialment en relació amb la regió metropolitana.

Les característiques ambientals i climàtiques, així com la lluminositat que instil·la la Mediterrània són coadjuvants superlatius. A més, el microclima del Garraf aporta fiabilitat i això es tradueix en una pluviometria escassa i en una evolució mai sobtada de les condicions meteorològiques. Els productors accentuen molt aquest factor de ponderació en relació amb les condicions tempestives que envolten els rodatges.

Els ajuntaments valoren molt favorablement aquesta tipologia d’activitats pel seu factor contributiu i per la seva repercussió econòmica en el mosaic comercial, turístic i de serveis, en general.

Ensems, la iniciativa endegada des de NODE Garraf vol garantir la continuïtat d’aquest onatge per tal de consolidar un autèntic film clúster.

 

Aquesta iniciativa rep el suport de la Diputació de Barcelona

Per més informació contactar amb: node@filmcluster.cat