Naus i espais d’allotjament

NODE Garraf disposa d’un directori d’espais d’allotjament empresarial per acollir empreses, i impulsar la consolidació i creixement del negoci.

 

Per la tipologia de l’empresa que s’hi pot instal·lar, existeixen tres tipus diferents de directoris:

Naus i solars industrials, normalment situats en polígons d’activitat econòmica

Allotjament en el que es comparteixen espai i serveis, pel que s’afavoreix la interrelació entre les persones usuàries

  • Espais per ús puntual

Sales de reunions, auditoris, aules de formació o qualsevol altre tipus d’espai que pugui necessitar puntualment una empresa per allotjar un esdeveniment