Les nostres singularitats són actius imbatibles

Arribem al període vacacional després de mesos intensos. Ho han estat en negatiu per l’afectació encara massa present de la pandèmia, però també en positiu per l’impuls en la cooperació i la col·laboració público privada que des de tots els àmbits ha viscut la nostra comarca.

Coneixem els indicadors que ens ofereix la fotografia del moment. No hem millorat tant com caldria en les xifres d’atur, sabem que han quedat pel camí masses empreses i que els serveis socials dels sis municipis de la comarca, lluny de rebaixar la tensió de fa un any, continuen atenent a més persones amb noves necessitats. Aquesta realitat ens interpel·la a planificar-nos per encarar la tardor de manera més assertiva que mai, tant des de l’àmbit públic com des del privat.

I és en aquest context que cal posar en valor la feina feta.

El Pacte Comarcal per l’Ocupació, nascut abans que rebre l’embat de la Covid, ha refermat el seu paper protagonista i necessari com a eina fonamental per establir el full de ruta que no ha de deixar perdre cap oportunitat pel Garraf. D’aquest espai va sorgir la necessitat de comptar amb un Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic.

En un període de temps curt, amb una alta intensitat de treball, NODE Garraf ha posat damunt la taula aquest full de ruta fruit d’un treball no pensant en un despatx, sinó fruit de la participació i de l’escolta activa amb tots els agents econòmics, socials, educatius i culturals de la comarcal.

Tenim damunt la taula tots els ingredients de la recepta que ens ha de permetre sortir reforçats d’aquesta crisi. I també sabem ara més que mai, que l’èxit del resultat final d’aquesta recepta passa necessàriament pel treball conjunt, per la cooperació i la concertació.

En els proper mesos podrem discutir l’ordre i la quantitat d’alguns dels ingredients per assolir la recuperació, però el que no està en discussió és que tots hi tindrem un paper protagonista si volem assolir l’èxit.

En aquest camí ja hem anat exemplificant que és possible. Al maig teníem l’oportunitat de compartir impressions i trobar molts punts de confluència en el 3r Simposi Garraf, al juny vam assistir a una Nit de l’Empresa de la FEGP més multitudinària que mai, acabem el juliol amb la presentació del programa de Talent, Treball i Tecnologia vinculat a un dels eixos estratègics de la nostra comarca, la dependència i l’envelliment actiu i saludable que ens portarà oportunitats per convertir el Garraf en una comarca cuidadora.

Simultàniament a aquests tres exemples paradigmàtics del full del ruta del futur, l’agenda de la comarca ha estat farcida de treball, tant des de les administracions públiques com dels agents econòmics, socials i educatius. Hem aconseguit treballar junts, en tenim exemples amb la consecució de projectes vinculats a fons europeus com el PECT (Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial)1 i 2.

El camí fet fins ara no ha estat sempre fàcil, però ens ha permès coneixe’ns millor, ens ha donat expertesa i el reconeixement d’administracions superiors que saben que en aquesta comarca tenim la capacitat de cooperar i d’assolir objectius per esdevenir un territori ple d’oportunitats per a tothom.

Ara ens cal l’esforç per ser referents, per demostrar-nos la nostra capacitat d’excel·lir en la transformació d’un model social i econòmic sacsejat a nivell global. Més que mai ens cal demostrar que les nostres singularitats són actius imbatibles, son l’oportunitat del present i el futur del Garraf.

Mònica Gallardo i Montornés

Presidenta del Consell Comarcal del Garraf

@monicagallardo