Cercle Local d’Inversors

NODE GARRAF POSA EN MARXA EL CERCLE LOCAL D’INVERSORS

El Cercle Local d’Inversors és una iniciativa de l’àrea d’Empresa de l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf per propiciar el finançament de per part de nous iniciadors, com també els recursos dineraris per a l’ampliació i la diversificació d’activitats ja existents.D’una banda, el Cercle informa en relació amb les fonts de finançament existents i aconsella la fórmula més adequada per a cadascun dels projectes. D’una altra, avalua la possibilitat de presentar-los al pool d’inversors particulars adscrits al mateix Cercle.

Els dos eixos cartesians del Cercle són la cerca d’inversors particulars -individuals o col·lectius- i, tant o més, la prospecció d’iniciatives empresarials. El propòsit és posar en contacte, entre ells, els projectes i els recursos financers per tal que les millors idees de negoci germinin en el nostre entorn més proper.

Sense excloure cap sector d’activitat, es posarà el major mirament en les iniciatives que s’emmarquin a l’anomenada economia taronja; és a dir, aquelles que tinguin a veure amb el coneixement, la creativitat i la cultura, en tots els seus vessants.

Per tot, NODE Garraf vol comptar amb la participació dels serveis públics d’orientació a l’emprenedoria, així com amb les entitats empresarials, la universitat, els centres de formació professional, els agents financers i les entitats bancàries. En la posada en marxa del Cercle Local d’Inversors l’agència comarcal de desenvolupament econòmic del Garraf compta amb el suport de la Diptuació de Barcelona i un partenariat de capçalera a càrrec d’una consultoria externa.

El Cercle Local d’Inversors dona continuïtat al Fòrum Local d’Inversors, que en el seu dia va promoure l’ADEPG (ara FEGP).

Aquells que tinguin interès en aquesta iniciativa, bé sigui com a inversors particulars o bé com projectistes d’una nova activitat, poden posar-se en contacte amb NODE Garraf, al tel. 938 100 722.