Informació actualitzada sobre el coronavirus

Per tal de que les empreses i entitats turístiques puguin estar orientades per una millor gestió turística en relació al virus COVID-19, la Diputació de Barcelona a través del Cercle de Turisme facilita diversos enllaços web que disposen de directrius i recomanacions actualitzades en quan a detecció de la malaltia, com protegir-se, consells sobre viatges i altres orientacions tècniques.

 Internacionals:

Organització Mundial del Turisme (OMT)

Organització Mundial de la Salut (OMS)

World Health Organization (WHO) and the World Tourism Organization (UNWTO)

Nota de premsa d’ETOA (Associació de Turoperadors Europeus)

Estatals:

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

 

Catalunya:

Protocol d’actuació a Catalunya

Preguntes i Respostes sobre el Coronavirus. ASPCAT