Hidrogen Verd, element clau cap a un model d’energia sostenible i independent

Ens trobem en un moment clau de transició energètica, el conflicte amb Rússia ens ha fet veure les debilitats energètiques que tenim a tota Europa així com les dependències amb altres països.

Hem d’apostar per una sostenibilitat independent que ens permeti créixer sense lligams i amb autonomia, davant aquesta situació Europa es planteja diferents opcions i quin seria el model energètic més sostenible.

I arribats a aquest punt, no podem deixar de parlar de l’Hidrogen, l’element més abundant a tot l’univers. Tindrà l’hidrogen un paper clau en la recuperació i transició?

Tot i que l’extracció d’aquest és provinent del gas natural i allibera emissió de contaminants, ja existeixen processos en l’actualitat que permeten la seva producció lliure de contaminants, és el conegut hidrogen verd, la gran aposta del futur sostenible.

L’hidrogen verd és aquell que es genera a partir d’electricitat procedent d’energia renovable, mitjançant un procés d’electròlisi de l’aigua. En aquest procés químic s’utilitza l’electricitat per separar l’hidrogen de l’oxigen que hi ha a l’aigua. D’aquesta forma es produeix energia sense emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera a partir d’un element inesgotable com és l’hidrogen.

Existeixen diferents tipus de producció d’hidrogen, segons la font primària que s’empra. En funció de l’origen i les emissions es classifica per colors, gris, blau turquesa i verd. L’hidrogen verd és aquell que es produeix amb fonts d’energia renovables i amb baixes o nul·les emissions associades.

Espanya està reconeguda per Europa com un potencial país exportador d’hidrogen, gràcies a la seva situació geogràfica i la gran quantitat de recursos renovables del país. Amb potencial de producció suficient per autoabastir les necessitats locals i exportació d’excedents.

L’Hidrogen Verd es presenta com una opció versàtil i no contaminant per a l’obtenció d’energia elèctrica, mecànica o tèrmica.

La Llei de canvi climàtic ja contempla l’hidrogen verd com a font d’energia per una aposta ferma per assolir un model energètic sostenible i reduir emissions d’efecte hivernacle, ho serà també com aposta per assolir la independència energètica?

Sí més no, els avantatges són diversos, la sostenibilitat, sense emissions de gasos contaminants per a la seva producció, és un element inesgotable, la possibilitat d’emmagatzematge i la seva versatilitat, però per contra tenim desavantatges, com la gran despesa energètica per a la seva producció i la necessitat de protocols de seguretat en ser un element molt volàtil i inflamable, amb necessitat de control per la seva perillositat.

Mar López Almagro
Degana
Enginyers Garraf – Penedès