Comunicat a Premsa

Garraf Vital, la reindustrialització a partir de la ideofactura

L’espai Crea&Co de l’edifici Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú, ha estat l’escenari de presentació de la iniciativa Garraf Vital, el programa de vitalització industrial que coordina l’Agència NODE Garraf.

Una quarantena de directius i directives i representants d’entitats professionals i empresarials s’han aplegat a Neàpolis aquest dimarts per conèixer els detalls del programa Garraf Vital.

Es tracta d’un seguit d’actuacions que tenen com a objectiu recuperar l’activitat transformadora a partir de la indústria ja existent, l’establiment de noves factories i l’atracció d’iniciatives i inversions. Es vol atraure activitat empresarial de nova implantació, propiciar la retentivitat, afavorir la competitivitat, promoure la interrelació i fomentar el coneixement del teixit empresarial de l’entorn.

L’estratègia de reindustrialització del Garraf concentrarà bona part de les actuacions en el vector tecnològic: convertir el coneixement en economia aplicada. Per aconseguir-ho es promourà un sector industrial basat en el coneixement i la ideofactura; és a dir, aquelles iniciatives empresarials orientades a la transformació de la propietat industrial en productes o serveis.

Com a corretja de transmissió d’aquest impuls l’Agència posarà en marxa el gabinet Garraf Indústria, que assumirà la gestió d’esforços i recursos per a l’atracció d’empreses, la captació d’inversions, el foment d’una xarxa empresarial i la posada al mercat del sòl i sostre industrial.

Jordi Carbonell, subdirector general d’Inversió Industrial de la Generalitat de Catalunya, ha intervingut per exposar criteris i expressar el suport del seu departament. Abans de la sessió de presentació, el mateix subdirector s’havia reunit amb regidores i regidors d’Empresa, Promoció Econòmica i Urbanisme dels ajuntaments de la comarca. En la reunió de treball prèvia també hi eren els representants del Consell Comarcal del Garraf i l’Agència NODE.