El passat mes de juliol es va llançar la convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, la primera de les tres previstes, dirigida a les destinacions turístiques i finançada amb càrrec als fons Next Generation de la UE. Es tracta d’una oportunitat única per impulsar la transformació de les destinacions i fer-les més competitives a través d’aquest nou instrument europeu que pretén donar resposta als reptes post-pandèmia.

Entre d’altres, es dona suport a les destinacions turístiques en el seu procés de transformació cap a pols d’innovació turística capaços d’integrar en la seva oferta la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, i de desenvolupar estratègies de resiliència front als nous reptes de l’ecosistema turístic, des del canvi climàtic, fins a la saturació turística o les crisis sanitàries i de seguretat.

Els projectes, però, han de reunir una sèrie de característiques. En primer lloc, han de ser projectes transformadors, és a dir, dur a terme aquelles inversions estratègiques per incrementar la competitivitat de la destinació. Això implica l’existència d’una diagnosi i planificació prèvia i el treball amb els actors del sector i, al mateix temps, una dimensió pressupostària coherent amb els objectius perseguits. La segona característica és que han de ser projectes integrals i equilibrats que han de incorporar mesures en àmbits com la sostenibilitat, l’eficiència energètica i les energies renovables, la digitalització o l’economia circular. De forma sintètica es podria dir que són projectes de turisme, però no només del departament de turisme, ja que han d’involucrar altres àrees com per exemple les de mobilitat, medi ambient, energia, via pública, cultura, patrimoni o participació ciutadana. I per últim, han de ser projectes madurs, capaços de ser executats en un període inferior a tres anys.

Encara que es tracta d’un pla d’inversions dirigit als ens locals responsables de la gestió de les destinacions, la majoria de mesures han de beneficiar el conjunt de l’ecosistema turístic. Per altra banda, també existiran altres convocatòries Next Generation UE exclusives per al sector turístic privat en àmbits com la digitalització, la innovació i recerca, l’enfortiment de l’activitat comercial, i les inversions de projectes d’eficiència energètica i economia circular.

Per concloure, no cal oblidar que en els propers mesos es llançaran les convocatòries del nou FEDER del període 2021-2027, instrument financer que ha estat en el passat un gran aliat per al finançament de la recuperació del patrimoni cultural i natural per al seu ús turístic i que, enguany, també ho podrà seguir sent amb particular èmfasi en els eixos de la sostenibilitat i la digitalització.

Josep Rodríguez

Responsable de Relacions Internacionals, Oficina Tècnica de Turisme

Diputació de Barcelona