Estratègia de territori per a un desenvolupament sostenible i innovador

La pandèmia ha marcat un camí que ningú s’hauria pogut imaginar a l’any 2019: ha portat persones a l’atur, situacions greus de famílies sense ingressos, empreses i comerços sense poder obrir… Tant les empreses com l’administració ens hem vist obligades a establir noves dinàmiques de treball i de comunicació, acompanyades de la necessitat de posar-hi recursos humans, tècnics i econòmics per a fer-ho possible.

El context actual, vinculat directament a l’emergència climàtica, ha fet avançar a un ritme accelerat el que es preveia que passés progressivament: major digitalització, noves formes de relacionar-se i comunicar-se, necessitat de formar-se en noves tecnologies, poca mobilitat i més treball telemàtic així com la necessitat d’innovació per a les empreses però també per als treballadors i treballadores. També ens ha fet  posar en valor la proximitat, allò que és  “local”, els recursos que tenim al territori. Hem consolidat la nostra idea, des de Sant Pere de Ribes, d’exercir polítiques adreçades a fer del nostre entorn un lloc més sostenible,  no només a nivell mediambiental, sinó també a nivell social. Les persones han passat a ser definitivament el centre de totes les nostres polítiques i les nostres decisions, havent de valorar d’una manera molt especial el que tenim al costat.

Des de Sant Pere de Ribes tenim clar que cal continuar treballant per a les empreses, per a l’educació, la formació i l’ocupació sota el paraigües i les directrius fixades per l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest any ,des de la regidoria de Promoció Econòmica, s’han tornat a convocar els ajuts al comerç local, a les petites empreses i a les persones autònomes. Aquests ajuts van  dirigits a donar suport a la innovació, a la sostenibilitat i a l’emprenedoria,  incorporant, a més a més, una línia específica per pal·liar els efectes de la covid-19. Seguirem treballant per la formació, per la digitalització del comerç local, per donar suport a la seva professionalització, per reforçar els espais cowork, per continuar amb les actuacions de millora dels polígons industrials, com ara la connexió que es va fer entre els polígons de Vilanova i Sant Pere de Ribes. A més a més, continuarem treballant per a consolidar l’eix comercial de la Rambla del Garraf com a nucli d’activitat econòmica i de creació d’ocupació.

En el marc d’un desenvolupament sostenible, respectuós i innovador, cal que els agents econòmics i socials del Garraf, públics i privats, treballem plegats amb estratègia de territori. Voldria destacar en aquesta línia el Pacte per l’Ocupació del Garraf, com a model de treball col·laboratiu entre tots els municipis de la comarca, que ens implica a tots i a totes, que vetlla per una formació i ocupació de qualitat i aposta per les empreses del territori, per la innovació, per fomentar punts de trobada entre l’oferta i la demanda tenint present la realitat. Aquesta dinàmica d’entesa, de col·laboració, ha d’anar acompanyada amb perspectives de futur. En aquest sentit cal destacar el Pla de reactivació socioeconòmica  del Garraf, coordinat des de Node Garraf, que aviat veurà la llum i que esperem sigui un full de ruta que generi compromís per part de tots els agents que poden fer possible que el  Garraf sigui un espai per viure-hi i treballar-hi.

Ana Herrera Bordallo
Regidora Desenvolupament Econòmic,
Habitatge, Patrimoni, Serveis Socials i Ocupació
Ajuntament de Sant Pere de Ribes