La frenada en sec del turisme internacional que ha comportat el coronavirus ha estat un cop molt dur no només per als grans operadors turístics internacionals sinó també per a moltes petites empreses turístiques del nostre territori. La pandèmia però, com a contrapartida, ens està mostrant un creixement del turisme de proximitat i una proliferació de noves tendències i demandes turístiques que ens reclamen una nova mirada sobre el sector.

Segons dades del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona aquest darrer estiu, la Destinació Barcelona ha augmentat un 74% en viatgers nacionals respecte als internacionals. Creix el turisme domèstic i la cerca de propostes d’oci al nostre propi territori, fet que mostra una inclinació de la ciutadania per redescobrir el valor patrimonial, cultural i paisatgístic d’allò que té més a prop. I aquesta és una oportunitat que les administracions locals no podem deixar escapar. Davant d’aquestes dades esperançadores, però, no podem menystenir que el sector serveis (dins del qual s’insereix l’activitat turística) ha registrat durant la pandèmia l’increment més elevat d’atur dels sectors econòmics de la província. La recessió provocada per la pandèmia, doncs, ens interpel·la a explorar nous camins i noves fórmules per reprendre la nostra activitat turística. Cal fer-ho amb una mirada estratègica i a llarg termini impulsant els tres pilars de la sostenibilitat: socioeconòmic, mediambiental i territorial, tot en concordança amb els objectius de l’Agenda 2030 de l’ONU. I apostant per un nou model de creixement basat en la millora de la capacitat competitiva, en els valors naturals i culturals diferencials de les destinacions així com amb la distribució equitativa i la cohesió territorial. Una transformació necessària per al conjunt de l’activitat econòmica però que, en el cas del sector turístic, adquireix encara més transcendència per ser un dels pilars fonamentals de la nostra economia, amb una aportació propera al 12 % del PIB i sent el principal sector generador d’ocupació.

Tenim la responsabilitat d’aprofitar també les oportunitats que ens brinden el Plan de de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprovat pel Govern espanyol i els nous instruments de finançament comunitaris, amb l’objectiu de fer valer el nostre patrimoni natural, cultural i paisatgístic, així com els nostres elements singulars d’atracció turística.

En aquesta línia des de Diputació de Barcelona, treballem amb la nostra Xarxa de Parcs Naturals i els seus 12 espais, per estimular un model d’ecoturisme que habiliti un espais naturals accessibles, segurs i de qualitat capaços de captar un turisme responsable, sostenible i promotor d’un efecte tractor sobre l’economia local. I alhora, recentment, també estem sumant esforços per  recuperar els entorns fluvials dels rius Llobregat, Anoia i Cardener per convertir-los en un pol d’atracció turística sostenible a través del senderisme i les rutes cicloturístiques.

En aquest sentit, els projectes BCN Espais Naturals i Vies Blaves Barcelona són la insígnia amb què es presenta la Diputació de Barcelona a la convocatòria extraordinària dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació que finançaran els Fons Next Generation de la UE. Una oportunitat única per introduir els conceptes de transició verda, digitalització i mobilitat sostenible al model turístic que volem construir per al futur. Una ocasió immillorable per mirar d’atraure un perfil de turista responsable que aporti valor i catalitzi les economies de proximitat dels nostres municipis.

Estem davant d’un punt d’inflexió i d’un canvi de tendència, que es presenta com una ocasió per satisfer la curiositat del nou turisme de proximitat des del respecte al medi ambient, la conservació, l’accessibilitat i la seguretat dels nostres espais, revitalitzant tot el valor turístic de les zones rurals.  El turisme del futur ha de passar, inexorablement, per impulsar la sostenibilitat com a valor de marca, des de la capacitat i competitivitat del territori i el compromís i responsabilitat del sector privat i les administracions. Ho devem a les generacions futures, ens ho devem a nosaltres.

 

Soledad Bravo Letelier

Gerenta de Serveis de Turisme i Comerç

Diputació de Barcelona