Sempre hem estat conscients de la importància del turisme a les nostres destinacions, però potser ara ho som més de la seva fragilitat i del seu impacte transversal.

En aquest temps hem vist com els nostres visitants suposen no només una font de recursos econòmics, sinó també una font de vida i activitat. Ens hem pogut plantejar si el turista que fins ara teníem era el que volíem i si les nostres activitats de màrqueting estaven adreçades de manera correcta a captar-los.

Ens estem reinventant com a sector, però també ho està fent el client, el turista que no només no ha perdut les ganes de viatjar sinó que s’ha adonat de com és d’important gaudir del lleure fora de casa.

El turista de proximitat, aquell que viu prop de la nostra destinació i que de vegades ens tria per excursions, per caps de setmana, per petites vacances, esdevé una peça clau en el màrqueting del futur proper, i cal atreure aquell que és més sostenible, que té cura del nostre territori i que el gaudeix amb responsabilitat. I cal que el convidem a ser-ne el millor amfitrió.

El client internacional tornarà a mig termini, i de ben segur gaudirà de nou del seu temps entre nosaltres, però serà més exigent, més selectiu en la tria de les seves vacances i es comportarà possiblement d’una manera encara més digital.

El màrqueting turístic no canviarà massa. El farem amb noves eines, més digitals i més eficients, però l’esperit serà el mateix: convidar a descobrir com n’és de meravellós el nostre territori.

 

Anna M. Sánchez Orensanz

Cap de l’Oficina de Màrqueting Turístic de la Gerència de Serveis de Turisme de Diputació de Barcelona.