Els dies 20 i 21 d’octubre l’auditori de Neàpolis, a Vilanova i la Geltrú, aplegarà la tercera edició de les jornades d’economia i estratègia comarcals, promogudes des del fòrum Hèlix Garraf i organitzades per l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf. El vertebrador d’aquest 3r Simposi Garraf serà el nou escenari econòmic al què ha de fer front la comarca arran de la pandèmia Covid-19.


El 3r Simposi Garraf serà conseqüent amb les edicions precedents -en el sentit de les ponències i el debat- però haurà de pujar a un replà més exigent. Els efectes de la crisi sanitària han deixat molt tocada una comarca en la què ja es palesava la fragilitat en termes d’economia i teixit empresarial. Ara, de resultes d’aquest episodi de confinament, al Garraf s’ha obert el ventall de febleses i es fa necessària l’adopció de directrius resolutives, en un marc estratègic consensuat per les administracions locals i convingut pels agents socials i econòmics.

El fet que el mosaic d’activitats depengui en un un 85% dels sectors de serveis al consumidor final i, a més, la miniaturització accentuada dels centres de cotització, amb un 34% dels llocs de treball ocupats pel treball autònom, pressuposa una anatomia vulnerable. Cal corregir aquesta deriva si es vol procurar un entorn competitiu i atractiu per les inversions i el talent; en definitiva, redissenyar una comarca per viure i conviure, per treballar i estudiar.

Així, un nou escenari i noves oportunitats per al Garraf seran els eixos temàtics de les jornades d’economia i estratègia comarcals, els propers 20 i 21 d’octubre, en sessions de matí. La primera jornada serà una exposició de ponències a càrrec d’experts en economia i planificació estratègica. La segona acollirà els parers i les propostes de persones que coneixen prou bé l’espai comarcal i, tant o més, les seves possibilitats de projecció i canvi.

A la primera edició del Simposi Garraf es va analitzar l’economia comarcal i les propostes es van recollir en el Quadern Blanc de l’Economia del Garraf. L’any passat, la segona edició es va centrar en l’economia del coneixement i la creativitat i va pretextar la redacció del Quadern de l’Economia Taronja del Garraf.

Les jornades d’economia i estratègia del Garraf compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.