Parers

Construir des del Gremi

El Gremi de Constructors del Garraf és una organització sense ànim de lucre que va néixer l’any 1977. Actualment compta amb unes cent cinquanta empreses del sector i des de la seva fundació es va adherir al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques.

Els seus objectius principals són representar, gestionar, defensar i promocionar els interessos professionals dels afiliats en tots els seus aspectes, i especialment en relació a les administracions i les organitzacions sindicals de treballadors.

El Gremi en els últims anys ha encetat una tasca dirigida a rebaixar la taxa d’accidents laborals i per això ofereix cursos de formació continuada als treballadors del ram, posant molt èmfasi en els cursos de prevenció de riscos laborals.

El preu de l’habitatge a Catalunya i a la comarca està en màxims des de fa 10 anys. Si agafem com a referència aquest agost, l’habitatge ha tingut una alça del 5% en l’últim any; tot i que aquestes últimes setmanes s’ha alentit. Ara està a preus de finals del 2010. El 2007 es va arribar als valors màxims i després van continuar amb forta baixada fins al 2013. Des d’aleshores ha seguit augmentant, amb un petit descens el 2020 (COVID). Això està en sintonia amb l’evolució del sector de la construcció.

Convé incidir en que en aquests valors hi ha un factor importantíssim, que és el valor del sòl; que si és escàs evoluciona ràpidament a l’alça. Per tant, ha d’haver-hi una oferta suficient de sòl urbà per pal·liar un augment excessiu del preu de l’habitatge. Aquesta reflexió també és vàlida per al sòl industrial.

A la comarca el sector de la construcció ocupa en aquests darrers temps el 9,4% de llocs de treball; és la comarca amb un dels percentatges més alt dintre la demarcació de Barcelona. A principis d’aquest segle representava més del 16%, en els anys del boom.

Un dels principals problemes del sector és la mancança de personal qualificat, la falta d’existència d’una borsa de treball. La no existència d’una formació reglada i la ja enyorada, de fa temps, figura desapareguda de l’aprenent. Això també comporta l’envelliment progressiu de la mà d’obra del sector.

Un altre problema és també l’eterna lluita contra l’economia submergida, molt estesa segons quina tipologia de feines. Per això les empreses agremiades representen un plus de qualitat i de seriositat.

Actualment, la pujada global de preus com el ferro, l’alumini, material ceràmic i molts d’altres, que en alguns casos han doblat el seu cost aquests darrers mesos, ens està afectant molt. Això implica problemes en els contractes signats tant amb les administracions públiques com amb els clients particulars. Aquesta pujada de preus de les matèries primeres, amb una inflació exagerada, pot implicar que s’acabi traslladant als convenis ja signats noves revisions salarials, i ben segur que es demanin amb retroactivitat.

Finalment cal esmentar un tema de molta actualitat, els Fons Europeus Next Generation. Creiem que encara la major part de la ciutadania està lluny de percebre la transformació energètica del seu habitatge com una idea d’estalvi energètic i sostenibilitat i que entengui que és desitjable i assumible. Creiem imprescindible i urgent que les diferents administracions impulsin grans campanyes de comunicació per informar i conscienciar de com i perquè cal rehabilitar energèticament els edificis i habitatges i així aprofitar l’oportunitat d’aquests Fons Europeus.

Alfred Contreras Llanas
President del Gremi de Constructors del Garraf