Condicions de compra

Condicions de compra i Política general de reserves

1.Objecte

Aquestes condicions generals, juntament amb les condicions particulars pertinents de cada activitat, tenen per objecte la regulació de les reserves de visites, tallers, activitats, formacions i/o tasts (activitats) organitzades per l’Agència NODE Garraf.

 2.Preus

Els preus de cada activitat són els que consten a cada una de les activitats. Les condicions de pagament són, també, les que consten a cada activitat.

El pagament del preu de l’activitat s’ha de fer en el mateix moment de la reserva. El pagament es pot fer amb, targeta de crèdit (VISA, Mastercard, American Express i 4B).

3.Reserves

La reserva és efectiva en el moment en què l’usuari rep un correu electrònic de confirmació de l’activitat.

 4.Cancel·lació d’activitats

En el cas que cancel·leu l’activitat, seran aplicables les condicions específiques previstes per a cada activitat, les quals s’especifiquen en el moment de fer la compra de les entrades.

En el cas que l’Agència NODE Garraf cancel·li l’activitat, se us oferirà la devolució del preu de l’activitat, o la possibilitat de fixar l’activitat un altre dia, segons disponibilitat. En aquests supòsits,  l’Agència NODE Garraf us contactarà per telèfon o per correu electrònic.

En el cas que, d’acord amb el que es preveu a les condicions específiques per a cada activitat, opteu per la devolució del preu de venda d’activitat, rebreu la devolució de l’import en un termini màxim de 14 (catorze) dies naturals, a comptar a partir de la data en què l’Agència NODE Garraf rebi la vostra comunicació per escrit de cancel·lació de l’activitat.

Per fer efectiva una devolució, us heu de posar en contacte amb nosaltres mitjançant el telèfon 93 810 07 22 o el correu electrònic agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat

 

5.Modificació de la reserva

En cas que l’usuari vulgui modificar la data de reserva de l’activitat, ha d’enviar un correu electrònic a agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat  i des l’Agència NODE Garraf es contestarà per confirmar la modificació. La modificació està condicionada a la disponibilitat de l’Agència NODE Garraf.

L’Agència NODE Garraf pot modificar l’activitat en cas de condicions meteorològiques adverses o qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat.