Ara que sembla que les restriccions sanitàries amb motiu de la Covid-19 comencen a relaxar-se; ara que sembla que podrem iniciar la reactivació turística abans de la temporada d’estiu, hem de mantenir el cap fred; i planificar la gestió turística amb coherència, coneixement i amb ment oberta. Des del punt de vista de l’administració pública local, i més enllà de les necessitats immediates del sector turístic, a mig termini val la pena mirar la reactivació com una oportunitat per repensar noves fórmules; i captar mercats i turistes més sostenibles.

I què vull dir amb més mercats i turistes més sostenibles? És un concepte tan ampli com complex. Des de Sitges intentem descabdellar i desplegar el concepte amb el recull de dades com a fil conductor.

Però quines dades? Aquelles que ens donen resposta als nostres Indicadors de les fases Pre viatge – Viatge – Post viatge del turista. Les dades obtingudes ens permeten conèixer en detall el perfil dels turistes i visitants de Sitges amb la idea de poder ajustar al màxim futurs plans d’accions. Ens permeten segmentar per tipologia, interessos, procedència, despesa, etc.,  i ens ajuden a poder determinar quins són els turistes que creiem més sostenibles per a la destinació; aquells que ens poden dur a l’equilibri quantitat / qualitat; a l’equilibri de convivència entre turista / visitant / resident; a equilibrar la càrrega territorial; és a dir, a buscar un equilibri global de destinació. Contínuament avaluem, redefinim, implementem, tornem a avaluar… en un procés d’evolució continuada i que sempre té com a horitzó intentar oferir la millor resposta turística per  al municipi i prendre les decisions més encertades en  base a informacions i no intuïcions.

I és que la sostenibilitat és un aspecte transversal i inherent en la forma de gestió i funcionament de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sitges. L’aposta per un model turístic sostenible és clara i totes les nostres accions són dutes a terme des d’una vessant econòmica, mediambiental, social, territorial i de governança.

En resum, l’objectiu de la Regidoria és continuar treballant per tal que la destinació sigui coneguda i reconeguda internacionalment com una destinació turística inclusiva, sostenible, intel·ligent, segura, singular i viva durant tot l’any; amb una gestió acurada i ajustada a cada circumstància.

Sira Puig i Carreró

Cap Turisme – Ajuntament de Sitges