AUTO-OCUPACIÓ ÉS POSSIBLE AMB REEMPRESA.

El projecte Reempresa ha aconseguit donar continuïtat a una altra empresa a la comarca, concretament a Vilanova. El propietari del Bar Restaurant Carpedien (Javier Bueno) ha cedit el testimoni a uns nous emprenedors (Manel Jiménez i Alejandra Rivera) que continuaran l’activitat de Bar amb un canvi de nom, Bar Plaça Catalunya.

Aquest nou cas d’èxit del projecte Reempresa, és un cas típic on dues persones que estaven a l’atur, han volgut iniciar una novaetapa com emprenedors, i així complir l’objectiu de treballar per ells mateixos.

Reempresa és un nou model d’emprenedoria, que s’ha posat en marxa a nivell internacional, que té com a objectiu principal establir els mecanismes pels quals un nou emp15.07.28 Exit Carpedienrenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, estalviant-se així la fase de crear-la des de zero.

Node Garraf, Agència de Desenvolupament, com a centre d’atenció de Reempresa, posa a disposició dels usuaris un mercat transparent, format per empresaris que cedeixen el seu negoci i emprenedors que busquen un negoci per emprendre, un assessorament personalitzat i gratuït i les eines necessàries per dur a terme amb èxit, la cessió empresarial. En aquest cas hem comptat amb la col·laboració del SIE (Servei d’Iniciatives Econòmiques) de la Mancomunitat Penedès Garraf.

En aquests moments disposem de 35 cedents i 36 reemprenedors interessats en adquirir negoci, s’han iniciat 14 processos de negociació i ja s’han aconseguit 6 casos d’èxit.

Reemprendre un negoci es 7 vegades més fàcil que iniciar-lo de zero. S’estima que la persona que reemprèn un negoci s’estalvia uns 3-4 anys. I pel que fa a l’empresari que vol cedir l’empresa, li suposa l’estalvi dels costos vinculats al seu tancament.