Veieu al navegador

Edició Extra d'Estiu

La revista Origen Garraf és un aparador de detalls que expliquen, cadascun d’ells, una particularitat de la comarca del Garraf: allò que és genuí; allò que és inequívocament d’aquí.

Sempre en clau econòmica, cada quatre mesos la publicació que edita NODE Garraf fa un recorregut pels arguments més característics: indicadors, polígons, empreses, creatius, centres de formació, esdeveniments, festivals, grups de recerca, restaurants, cellers i també tot allò altre que es promogui des de l’Agència, com ara el Simposi Garraf.

Edicions anteriors
 


Els anunciants
també són protagonistes

Publicitat

Preu per edició (pàgina sencera): 300 € +IVA

Oferta especial! 1 pàgina en la propera edició, 150€ ! (*)

(*) Caldrà afegir l'IVA corresponent


Especificacions tècniques
· Publicació editada per l'Agència de Desenvolupament NODE Garraf.
· Edicions impresa i digital
· Quadern de 44 pàgines amb interiors i portades
· Mida de pàgina sencera: 210 x 250 mm
· Tiratge: 700 exemplars impresos
· Versió digital: distribució a un directori de 5.000 adreces + newsletters + banners + webs
· Versió impresa: distribució a empreses, institucions, entitats i altres receptors d'interès

Calendari de publicació de 2022
Edició núm. 9 | 17.06.22
Edició núm. 10 | 20.09.22
Edició núm. 11 | 10.12.22

 

Podeu fer la vostra reserva responent
aquest mateix missatge

 

Av. de Cubelles, 88, 2a planta
08800 Vilanova i la Geltrú
agenciadesenvolupament@nodegarraf.cat
www.nodegarraf.cat