Activitat

Activitat

 

CENTRE LOCAL DE SERVEIS A LES EMPRESES

 • Conjuminació i coordinació de l’actuació. Node Garraf assumeix la coordinació i la gestió de les accions de les quals és executor i la coordinació dels grups de treball amb els ajuntaments.
 • Cercle Local d’Inversors. Aglutinament en un espai comú dels actors necessaris per a l’encontre entre possibles inversors, possibles projectes empresarials i assessoria especialitzada per ambdós casos
 • Serveis d’informació empresarial: Manteniment i potenciació del servei d’informació a les empreses, i, puntualment, a emprenedors que s’adrecen a Node Garraf; consistent en fer-los arribar de forma personalitzada i selectiva informació d’interès sobre temes de creixement empresarial, innovació, internacionalització, comercialització, etc. (ACCIÓ, Cambra Comerç, ICEX, etc,) i també en relació amb altres aspectes de gestió empresarial vinculats amb els serveis prestats i les necessitats de les empreses.
 • Atenció a consultes: Informar i donar resposta, acompanyar i resoldre les consultes i inquietuds de les empreses del territori captades a través de la prospecció empresarial i altres canals establerts. En referència a aquest servei es vol posar en marxa una newsletter, que es descriu en l’apartat de nous projectes.
 • Sensibilització empresarial: Organització d’actes, xerrades, seminaris, etc.  En funció de les necessitats detectades, per tal de millorar la posició competitiva de les empreses i els seus directius i treballadors, en forma de monogràfics: economia circular, comerç electrònic, economia digital, sector de l’habitatge, mobilitat elèctrica,
 • Desenvolupament i creixement empresarial: Suport i informació a les empreses per a noves actuacions, siguin directament relacionades a la producció específica, obertura de nous mercats, generació de noves activitats i diversificacions de les ofertes o siguin per detectar avantatges en ordenances fiscals per a tot allò que fa referència a la indústria; en especial, aquells aspectes vinculats a l’eficiència i l’estalvi energètics.  A més, es pretén donar el servei a aquelles empreses que per algun motiu o altre els és necessari un canvi d’ubicació o una ampliació del seu espai de negoci per tal de trobar el millor emplaçament possible, i també per evitar que aquestes empreses marxin del territori. En referència a aquest servei es vol posar en marxa un sistema d’assessorament que s’explica en l’apartat de nous: “l’oficina d’assessorament de capçalera”.
 • Activitat amb els ajuntaments: Node Garraf ofereix als ajuntaments de la comarca el suport per a aquelles activitats de desenvolupament econòmic que creguin necessàries aplicar al seu municipi i que no estiguin cobertes per altres recursos; en especial, aquells ajuntaments que disposen de recursos més limitats.
 • Consell Empresarial d’Entitats HÈLIX. Durant el 2018 s’han constituït les taules de treball per abordar el conjunt socioeconòmic comarcal. La culminació d’aquestes ha estat el 1r Simposi Garraf, on a més de permetre fer una exposició pública de les temàtiques treballades, s’ha comptat amb la presència d’experts dels diferents àmbits tractats. Per acabar, s’ha editat un Quadern Blanc que és un recull de les directrius sorgides del Simposi.
  Aquestes jornades de Simposi es realitzen anualment. Podeu trobar tota la informació i el recull de les mateixes AQUÍ.

 

POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA

 • Pla de màrqueting realitzat durant el 2017 i presentat el 10 de gener de 2018 on es va perfilar l’estratègia conjunta, estudiant les diferents actuacions a fer per als ajuntaments a partir de les actuacions que s’estaven duent a terme. Es recull actuacions sobre els polígons de la forma més concreta possible.
 • Comercialització dels elements dels PAE que en aquests moments estan  en oferta. Així doncs el manteniment  i millora del catàleg virtual  consisteix en continuar  la interactivitat de la informació que ja hi ha la pàgina web amb sistemes de filtrat  i consulta de la informació de l’oferta de naus i solars i de les empreses instal·lades  als PAE, de forma que les dades s’actualitzin de forma constant, això implica que es seguirà fent estudi de camp.
 • Pàgina web o cercador polígons.cat . Millora tant en l’accessibilitat del mapeig, com en la obtenció dels resultats de cerques específiques. que permeten una visualització més clara, i la possibilitat de poder imprimir un document més llegible. A més, es va actualitzant la informació de les empreses ubicades, de forma que la pàgina sigui també un catàleg de les empreses que actualment operen al Garraf.
 • Seguir millorant les relacions amb diferents ens més enllà de la comarca. Com ja s’ha estat iniciant en el 2017 s’han enfortit els lligams amb associacions, entitats i organitzacions com l’AMB, Pacte industrial Metropolità, Acció i d’altres entitats com la UPIC, etc… L’objectiu d’aquesta línia és la de que els lligams portin la informació de les empreses existents i de les possibilitats d’instal·lació a la comarca, ja que entenem que el nostre Cercador de PAEs no tant sols ha, i pot, ser utilitzat per la cerca d’espais i naus buits, sinó a més per la cerca d’empreses que puguin interessar per la seva producció.
 • Millora de serveis als PAE: Les telecomunicacions, les energies i la mobilitat. En telecomunicacions s’ha anat desplegant la connexió a fibra òptica, tot i això encara queden PAEs sense connexió. Pel que es refereix a l’aspecte energètic, en col·laboració amb entitats de la comarca com la Federació d’Empresaris del Gran Penedès i la Mancomunitat Penedès Garraf es vol seguir amb la línia de la sensibilització.

 

REEMPRESA

Reempresa és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya.  És un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció.

L’objectiu de Reempresa és evitar el tancament de negocis per mantenir-los en funcionament i salvaguardar els llocs de treball, donant valor a l’esforç desenvolupat en la creació i creixement de l’empresa.

NODE Garraf és el centre Reempresa de la comarca, i dels 35 centres que presten el servei esta en el top ten, exactament a la posició numero nou.

Hem aconseguit 50 casos d’èxit, salvaguardant  llocs de treball i amb una inversió induïda de 978.000€

Tasques del projecte en la gestió dels usuaris:

 • Cerca activa de nous projectes cedents:
  • Prospecció comercial.
  • Cerca de negocis en traspàs en els mitjans locals.
  • Campanyes de mailing dirigides a cedents utilitzant la base de dades del CLSE.
  • Enviament de circular a organitzacions empresarials del territori.
 • Accions per a la consecució de casos d’èxit:
  • Utilitzar l’eina cercador.
  • Campanya de mailing a compradors potencials amb les ofertes de cessiÓ
 • Actualització de la base de dades periòdicament en el CRM.
 • Per a la difusió i sensibilització:
  • Presentació de Reempresa en fòrums i actes per a empresaris i emprenedors.
  • Difusió de la Reempresa a les sessions informatives per a emprenedors dels CLSE.
  • Menció de Reempresa en programes formatius amb públic objectiu similar al de Reempresa.
  • Difusió de la Reempresa als mitjans de comunicació: Ràdio, TV i premsa escrita
  • Social Media: utilitzar les xarxes socials per difondre els serveis, les accions, les bones pràctiques i els resultats assolits del CLSE.

 

TURISME

Enguany hem anat seguint el contracte programa que te vigència fins el 31 de desembre de 2019. En aquest sentit s’han realitzat les següents accions:

Sota la línia de gestió i implementació  d’una estratègia  comarcal en base al model de turisme sostenible i pla d’acció conjuntament amb els agents del territori:

 • Reunions de seguiment amb tècnics – 7 reunions.
 • Reunions amb sector privat – 2 reunions en grup (cellers, festivals) i reunions bilaterals (4) amb representants del sector turístic privat de la comarca.
 • Implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) – participació als grups de treball i al fòrum permanent.

Línia de transferència de coneixement i millora de la competitivitat del sector:

 • Compromís per la Sostenibilitat Biosphere – 35 renovacions  i 8 noves adhesions.
 • Programa dels Punts d’Informació Turística – 17 renovacions i 12 noves adhesions.
 • Formació – 5 formacions (relacionades en l’àmbit de la reputació online, xarxes socials i sostenibilitat).

Línia de coneixement i innovació turística (estudis, estadístiques, generació de coneixement):

 • EDDETUR – Recull de dades del perfil del turista del Garraf per posar a disposició de les empreses i municipis que ho sol·licitin.
 • LABTURISME – transferència d’informes al sector públic i privat a través del butlletí.

Línia de infraestructures:

FEDER – Suport i seguiment del projecte “Ruta patrimonial i natural pels camins del Garraf” liderat pel Consell Comarcal i l’empresa Geosilva.

Node Garraf ha sol·licitat el recurs “Diagnosi per a la revisió de la xarxa de camins del Garraf” a la  Diputació de Barcelona.

Línia d’ eines de promoció i comunicació:

Un dels eixos que treballem i hem volgut reforçar és el de la promoció i la comunicació de la destinació Garraf, és per aquest motiu que hem treballat al llarg del darrer any en la creació de nous materials comunicatius.

La nova imatge de marca Garraf Turisme, el projecte de promoció de festivals de la comarca sota un segell comú, el nou espai web destinat al públic final www.garrafturisme.cat, i els nous expositors de fulletons turístics que volen inspirar als visitants i turistes del Garraf.

La idea d’aquest nous materials és donar resposta al sector, facilitar, inspirar i complementar la visita i estada dels nostres visitants i turistes que ja estan en destí, així com atraure a potencials visitants/turistes tot posicionant la nostra comarca com a destinació amb un ric i ampli ventall de possibilitats.

Els materials s’han treballat, doncs, en la línia de promocionar, difondre i posicionar el Garraf com a destinació turística, no tan sols, de sol i platja, sinó com a comarca de destinació cultural, gastronòmica i de turisme actiu. Reforçant les activitats i els actius dels que disposem.

A més a més altres accions portades a terme des de la línia de promoció i comunicació són:

 • Butlletins de turisme bimensual on hem anat ampliant la nostra base de dades.
 • Fotografia promocional: ampliació del banc d’ imatges aèries a 4 fotografies més per municipi, a més a més, s’han realitzat 16 cubs amb les imatges a vista de dron.
 • Origen Garraf (veure informe adjunt Origen Garraf).
 • Dinamització dels senders: revisió del fulletó “Passejant pel Garraf” s’ha renovat la imatge, realitzat canvis de disseny i afegit una nova ruta de Cubelles (en total 12 rutes).
 • Suport i participació en esdeveniments locals: Temps de Vi, Agromercat Fira Indians, Festa de la Verema.
 • Promoció a fires de mercat català: B-Travel, Alicia’t, Benvinguts a pagès.
 • Assistència de Fam Trips, Press trips per a tècnics de l’ACT (Agència Catalana de Turisme), Turisme de Barcelona i Diputació de Barcelona: S’ha gestionat un trip de tècnics de Diputació de Barcelona (visita Masia d’en Cabanyes, Centre d’estudis del mar i visita guiada per Sitges) i un trip de tècnics de Turisme de Barcelona (ruta pel Garraf – Monestir Budista i Torre del Veguer- i el Penedès).
 • Col·laboració i suport amb fam trips, press trips i blog trips: Durant el 2018 l’àmbit de turisme ha donat suport i col·laborat en diversos trips organitzats per Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme. Concretament s’han realitzat: 3 press trips (un amb periodistes especialitzats en turisme de luxe de Brasil, Argentina i el Perú, un altre press trip amb 10 agències de viatges alemanyes i un altre trip amb un periodista especialitzat en turisme nàutic) 2 fam trips (campanya TestTour de l’Associació ACSI al càmping Vilanova Park i un altre fam trip amb operadors turístics de LATAM Chile) i 2 blog trips (Mochileros TV i Penedès Lovers).


PROJECTE SINGULAR

Fomentar la difusió dels actius culturals al Garraf a través del projecte “l’Inspirador”.

L’ Inspirador és un tòtem expositor que a través d’una imatge molt impactant i una proposta de joc ofereix fulletons tematitzats al visitant. 1 Garraf, 1000 atractius.

Aquest inspirador està pensat per complementar l’oferta de serveis i informació de oficines de turisme, punts d’informació turístics, allotjaments, restauració.

Quina solució dona? Ens dona la possibilitat que cada tipologia de públic trobi resposta a les seves necessitats/inquietuds de visita amb un extraordinari ventall de possibilitats.

A qui va dirigit? Turista i visitant (nacional i estranger, 4 idiomes)

En una primera fase els tòtems s’ubicaran en punts estratègics de la comarca, oficines de turisme. I a més a més aquesta informació es podrà descarregar o consultar a través del web (cadascun dels fulletons).

 

ORIGEN GARRAF  Xarxa Productes de la Terra

Edició d’una guia de Productors i elaboradors Origen Garraf, aquesta guia  en format catàleg desplegable A3, pretén llistar i donar la informació bàsica de tots els elaboradors i productors de la Xarxa de Productes de la Terra Garraf, serà una eina útil per anar a fires i esdeveniments.

Ampliar la base de fotografies de productors i elaboradors de la Xarxa.  Aquestes fotografies, serviran per la web, les xarxes, la guia, els cubs… per mostrar que darrera d’Origen Garraf, hi ha dones i homes que s’estimen el que fan.

Edició d’uns Cubs on les diferents imatges que surten són reflex del descobreix, viu, tasta i sent el Garraf, aquest material també serà una eina útil per les diferents fires i esdeveniments que assistim.

Estem treballant amb la 5a edició de la Llotja DO Terra i Mar.

El calendari de La Llotja, conté conferències, debats intersectorials i intercanvis d’experiències professionals al voltant del trinomi “producte autòcton, cuina genuïna i turisme gourmet”. A més, un terç de la programació s’adreça a tots els públics, amb sessions de tast i divulgació de productes, concursos i visites a obradors, cellers i espais de producció.  També es té en compte el món de la formació professional i els oficis de la restauració.

Es treballa amb diferents agents públics i privats del territori, per anar coordinant les activitats, com el J.R. Benaprès, Gremi d’hostaleria de Vilanova, Gremi d’hostaleria de Sitges, Menja’t Vilanova, Club de Tast, Temps de Vi, Mercats Municipals, i ajuntaments del Garraf, Baix i Alt Penedès.

Pel que fa a la vessant de la Xarxa de Productes de la Terra, s’està fent un estudi socioeconòmic per la tramitació de la DOP/IGP del cultiu de l’espigall al Garraf. Que conté els següents punts:

 • Descripció de la situació actual de la producció, comercialització i distribució del producte
 • Dades comparatives de producció i comercialització de productes similars de la zona i de la resta de l’Estat
 • Llocs de treball actuals vinculats amb la futura DOP/IGP
 • Volum de negoci actual de la futura DOP/IGP
 • Previsions socioeconòmiques de la futura DOP/IGP. Cost /benefici de la futura DOP/IGP inclòs el cost del control/certificació en €
 • Enquesta de coneixement del producte
 • Altres dades necessàries per justificar la notorietat del producte

Aquest estudi, ha de concloure en la viabilitat de la tramitació de la DOP/IGP del cultiu de l’espigall

 

NODE FILM Clúster

Creació del nou espai internètic, www.filmcluster.cat  que ofereix una selecció àmplia de postals digitals que es proposen com a possibles escenaris o platós, així com el recursos que es poden trobar a la nostra comarca.  De la ma del David d’Eboli que es va per presentar el passat 14 de novembre a les 18h a l’Edifici Miramar de Sitges.

Coordinació amb els diferents ajuntaments de la comarca, pel fet de la tramitació de les autoritzacions per utilitzar els espais públics per a filmacions.

Signatura dels diferents convenis amb d’altres territoris per ampliar el NODE Film Clúster, a Costa de Barcelona.